نقش مبانی نظری در سرمایه گذاری

نقش مبانی نظری در سرمایه گذاری

** هماهنگی بین استان ها ظرفیت های جدیدی ایجاد می کند 

وی اضافه کرد: در سطح کشور هم منطقه بندی صورت گرفته که بر اساس آن هرمزگان با استان های کرمان، سیستان و بلوچستان و یزد در منطقه هشت قرار دارند. 
مرادی باین داشت: اگر به جای یزد استان فارس را در این منطقه قرار می دادند مناسب تر می شد چرا که تجانس ها، ویژگی ها و اشتراک های فرهنگی هرمزگان با استان فارس بیشتر است. 
وی اضافه کرد: هرمزگان و سپس سیستان و بلوچستان در این منطقه بارزتر هستند و پیشنهاد داده ایم یک شورای هماهنگی دورن منطقه ای شکل گیرد که دهه ها از اجرا و انجام این هماهنگی ها غافل بوده ایم. 
عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان بیان داشت: شورای هماهنگی منطقه ای می تواند ظرفیت های جدید برای همکاری ایجاد کند که در این صورت مرزهای سیاسی برداشته می شود و ظرفیت های منطقه به صورت مکمل عمل می کنند. 
مرادی اضافه کرد: چشم انداز منطقه هشت را مشخص و تقسیم کار استانی انجام شده که استان ها در این تقسیم کار می توانند هم افزایی داشته باشند. 
وی اشاره کرد: 33 درصد پهنه کشور را تنها منطقه هشت تشکیل می دهد در صورتی که 11 درصد جمعیت کشور در این محدوده ساکن هستند. 
مجری پروژه سند آمایش سرزمینی هرمزگان خاطر نشان کرد: برای اینکه یک هویت منطقه تقویت شود کریدورهای همکاری منطقه ای را ترسیم شده که می تواند به سرمایه گذار معرفی شود و یا استان های منطقه هشت 2 به 2 با هم همکاری کنند. 

[/vc_column_text]

** نباید برای سرمایه گذاری دستپاچه شد

این عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان بیان داشت: بدون پایبندی و رعایت اصول نظری و مولفه های علمی، سرمایه گذاری ها چیزی جز اتلاف منابع و زیان های محیطی و اجتماعی در پی نخواهند داشت، بنابر این نباید برای سرمایه گذاری دستپاچه شد.
وی خاطر نشان کرد: باید ملاحظه های آمایش سرزمین در جذب سرمایه گذار و هدایت سرمایه گذار رعایت شود که این به نفع جامعه محلی و سرمایه گذار است.
مرادی ابراز داشت: چون سرمایه گذار سرمایه اش را در جای مطمئن و تضمین شده انجام می دهد و جامعه محلی با حداکثر بهره وری می تواند از این سرمایه گذاری استفاده کند.

** آب شیرین کن یک میلیون متر مکعبی بندرعباس

مجری پروژه آمایش سرزمین هرمزگان گفت: آب شیرین کن ها چالش برانگیز ترین موضوع هایی بود که به آن پرداختیم، سرمایه گذار آب شیرین کن بزرگ بندرعباس می گفت مکان یابی را شرکت مشاور فلان انجام داده است.
مرادی ادامه داد: اما بعد کارشناسانش گفتند با توجه به جریان های دریایی و حجم پسابی که شیرین سازی 130 میلیون متر مکعب آب دریا ایجاد می کند این مکان در نظر گرفته شد.
عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان تاکید کرد: این آبشیرین کن افزون بر 40 درصد پساب خواهد داشت که این میزان پساب موجب نابودی خور خوران می شود که این نتیجه تصمیم گیری های شتاب زده برای سرمایه گذاری است.
این عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان یادآور شد: براساس بررسی های انجام گرفته 12 هزار صیاد به صورت مستقیم از این خور امرار معاش می کنند.

** بسته مدیریتی از سند آمایش هرمزگان تهیه شود
وی تاکید کرد: سند آمایش به تنهایی برای پیشرفت استان کافی نیست و باید بسته مدیریتی از آن استخراج و در اختیار مدیران استان قرار گیرد تا بر مبنای آن عمل کنند.

** ملاحظه های زیست محیطی در سند آمایش هرمزگان لحاظ شده است

مجری پروژه سند آمایش سرزمین هرمزگان اظهار داشت: در این سند حتی اینکه کدام منطقه استان ملاحظات زیست محیطی بیشتری باید داشته باشد لحاظ شده است.
مرادی بیان داشت: بر این اساس هرمزگان به چهار منطقه شامل هرمزگان شرقی (جاسک، سیریک، بشاگرد و روان)، هرمزگان مرکزی ( بندرعباس و حاجی آباد)، هرمزگان غربی (بستک، خمیر، بندرلنگه و پارسیان) و جزایر هرمزگان تقسیم بندی شده است.
وی اظهار داشت: هرمزگان شرقی به دلیل بارگذاری کمتر و ظرفیت خالی بیشتر، ملاحظات زیست محیطی در آن کمتری شده توسعه همه جانبه برای آن در نظر گرفته شده است.
این عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان افزود: در هرمزگان غربی به دلیل اینکه بخشی از بارگذاری ها در گذشته صورت گرفته توسعه پایدار را برای آن در نظر گرفته شده است.

** باید از تصمیم گیری مقطعی غیر علمی جلوگیری شود

دیگر عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان و کارشناس اقتصاد مالی و اکوتوریسم هم در این نشست بیان داشت: باید از نگرش بخشی و مقطعی که در نظام برنامه ریزی وجود دارد و همچنین تصمیم گیری های اقتضایی غیر علمی جلوگیری کرد.
محمد محبی ادامه داد: اگر هم زمانی تصمیم گیری اقتضایی ایجاب می شود باید علمی بوده تا آسیب زا نباشد.

** سهم هرمزگان در اقتصاد ملی افزایش یافته است

این عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان اضافه کرد: هرمزگان با توجه به موقعیت خاصی که در کشور دارد می تواند مرکز بزرگ فعالیت تجاری، صنایع بزرگ و مادر باشد و هم در بخش کشاورزی حرف های فراوانی برای گفتن دارد.
محبی خاطر نشان کرد: هرمزگان دارای یک حرکت رو به جلو اقتصادی است و سهم این استان در مقایسه بین سال های 80 با 95 از از یک ممیز 95 درصد به 2 ممیز 48 درصد رسیده است.
وی ابراز داشت: هرمزگان به واسطه ویژگی های خاص خود از سایر استان ها متمایز است و دروازه اقتصاد ملی محسوب می شود که این فرصت ها و محدودیت هایی ایجاد می کند.

** صنایع غرب بندرعباس با اقتصاد هرمزگان پیوند ندارند

محبی بیان داشت: موضوع دیگر نبود پیوند بین بخش های اقتصادی که آنها را با نام صنایع غرب بندرعباس می شناسیم با اقتصاد هرمزگان است، نتوانسته ایم صنایع پسین و پیشین مرتبط آنها را می توانند محرک و موجب شکوفایی اقتصاد هرمزگان شوند ایجاد کنیم.
وی اظهار داشت: شاید هرمزگان از حیث منابع انسانی آن اندازه قوی نباشد که بتواند در صنایع نفت و گاز کار کند.
این عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان اضافه کرد: اما اگر صنایع پسین و پیشین صنایع غرب بندرعباس ایجاد می شد سرمایه انسانی استان بکار گرفته می شد و در جهت گیری کلی استان برای سرمایه گذاری باید این مولفه اساسی را لحاظ کرد.
محبی گفت: زمانی که یک صنعت آلومنیوم، نفت و یا دیگری صنایع در سایر کشورها تشکیل می شود شهر و منطقه محل استقرار آن، به قطب صنعتی تبدیل می شود که تمامی بخشی های لازم برای حمایت از صنعت مادر ایجاد شده است.
این عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان افزود: جای تاسف دارد که در استان هیچ اقدامی در این راستا برنداشته ایم و صنایع به مانند جزایر پر از ثروتی اند که کار خود را می کنند و منطقه هم بهره ای از آنها نمی برد.

    ** نرخ سود تضمنی سرمایه گذاری در هرمزگان بالاتر از سایر استان هاست

وی اضافه کرد: احتمال دارد برخی تحریم ها را بهانه و دلیل این شرایط بدانند اما باید بندانیم به عنوان ملتی که راه خود را انتخاب کرده و در پیش گرفته نمی توانیم دست روی دست بگذاریم و بگوییم شرایط اینگونه است.
وی افزود: کشورهای بسیاری از این شرایط برای خود ظرفیت و فرصت ساخته اند.
به گفته کارشناس اقتصاد مالی و اکوتوریسم، با مطالعه اقتصاد هرمزگان می توان گفت نرخ سود سرمایه گذاری که بتوان بر روی آن تضمین داد در مقایسه با بسیاری از استان ها و مناطق دیگر بالاست.

** هرمزگان ظرفیت های خالی فراوان اقتصادی دارد

عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان بیان داشت: از سویی اگر شرایط ایده آل کشور را نقطه 100 در نظر بگیریم نتوانسته ایم از 70 بالاتر برویم و هرمزگان ظرفیت های خالی اقتصادی به گونه ای است که هنوز به 70 نرسیده ایم.
وی خاطر نشان کرد: این استان اکنون در نقطه 40 قرار دارد و ظرفیت های خالی بسیار آن نکته اُمید بخشی برای رسیدن به 70 محسوب می شود.
به گفته محبی، این نقطه هم با همین شرایط تحریمی و بالا بودن خطر سرمایه گذاری حاصل شدنی است و نباید آنها را بهانه ای برای نرسیدن به نقطه مطلوب دانست.

** منافع شخصی و بخش خصوصی از مسیر منافع اجتماعی عبور داده شوند

محبی اشاره کرد: در بخش سرمایه گذاری باید به سمتی گام برداشت و منافع بخش خصوصی و فردی را هدایت کرد که از مسیر منافع اجتماعی عبور کنند.
وی تاکید کرد: هم اکنون سودهای کلانی در بخش های مختلف هرمزگان بدست می آید ولی چون از مسیر منافع اجتماعی عبور نمی کنند کمکی برای پیشرفت و توسعه استان نیستند.

** بین مبانی نظری و برنامه ریزی فاصله وجود دارد
عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان و کارشناس حقوق تطبیقی هم در پایان این نشست علمی بیان داشت: نمی توان توسعه را بدون گذر از مبانی نظری آن رصد و پیگیری کر و اکنون یکی از چالش های اصلی موجود انفکاک و فاصله بین مبانی نظری و برنامه ریزی است.
محمد صادقی اشاره کرد: جذب و فرایند و شناسایی این سرمایه دشواری خاص خود را دارد و مکانیزم های خود را می طلبد.
کارشناس حقوق اقتصادی تطبیقی افزود: همکاران دانشگاهی مشارکت کننده در این نشست اتقاق نظر دارند که سرمایه می تواند عامل نجات دهنده باشد و این سرمایه می تواند انسانی، مالی و اقتصادی باشد.

** از سرمایه گذار برای ایجاد تعادل و توازن حمایت می شود

وی ادامه داد: گزارشی در سال 2018 منتشر شد که نشان می دهد 22 معاهده سرمایه گذاری خارجی در حال لغو شدن است و 27 درصد کشورها تمایلی به سرمایه گذاری در سایر کشورها ندارند.
این عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان افزود: مهمترین مکانیزم در حوزه سرمایه، استانداردهای حمایتی از سرمایه گذار هستند که این حمایت ها برای ایجاد تعادل و توازان که پیشتر اشاره شد انجام می شود.

 

[/vc_column][/vc_row]