آریا اسماعیلی

عدم آگاهی به قوانین داخلی و بین المللی در این زمینه در بسیاری از مواقع حقوق مادی و معنوی شخص را تهدید میکند، وکلای متخصص در امور مربوط به ثبت شرکت، تغییرات شرکت، ثبت علامت و برند تجاری، اخذ کد اقتصادی و … می توانند حقوق تجار و افراد فعال در امور اقتصادی را به بهترین شکل حفظ نمایند. توصیه اکید من به دوستان استفاده از راهنمایی و مشاوره گروه های متخصص نظیر گروه دکتر صادقی است.