نشست پنل تخصصی جهت برگزاری همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان هرمزگان با حضور جناب دکتر محمد صادقی

همایش بزرگ بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در اسستان هرمزگان

هم اکنون نشست پنل های تخصصی همایش در استانداری هرمزگان با حضور دکتر محمد صادقی استاد حقوق تطبیقی آمریکا و اروپا و مشاور امور بین الملل استاندار هرمزگان و خانم دکتر معلمی رئیس مرکز خدمات     ومهندس هندیان مدیر کل جذب سرمایه گذاری استانداری هرمزگان و اعضاء هیئت علمی دانگاه های استانبا محوریت پنل های سرمایه گذاری حمل و نقل و عمران، شهری ،کردشگری، حوزه انرژی، صنعت و معدن، شیلات و کشاورزی، تولیدات دانش بنیان، پنل های مناطق آزاد و موج همدلی برای برگزاری شکوهمند همایش سرمایه گذاری