دکتر صادقی در اجلاس

برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت پالایش نفت بندرعباس در تاریخ 1398/09/30 ساعت 10:00 صبح