آیا ممنوعیت کارمند بودن اعضای هیات مدیره و مدیر عامل برای بازرس اصلی و علی البدل شرکت های خصوصی نیز صادق است یا خیر؟

در مورد بازرس قانونی اصلی و علی البدل چنین ممنوعیتی وجود ندارد اما به موجب مقرراتی که طی چند سال گذشته تصویب و لازم الاجرا شده بسته به حجم گردش مالی شرکت، انتخاب بازرس قانونی نسبت به سالهای پیش، نیازمند دقت بیشتر و مستلزم رعایت یک سری شرایط خاص است.