دنیای متن از منظر فلسفه و حقوق

دنیای متن از منظر فلسفه و حقوق دکتر محمد صادقی خلاصه سخنرانی / 25/9/97 – دانشگاه هرمزگان آنچه غیر قابل انکار است،...

آینده حقوق و وکیل

دکتر محمد صادقی عضو هیت علمی دانشگاه هرمزگان -دکترای حقوق اقتصادی تطبیقی از لندن، در نشست آینده اشتغال دانشجویان حق...
1 2