دیدار دکتر صادقی با نماینده اسلوونی

جلسه جناب دکتر صادقی با جناب دکتر ماتیاژ نماینده شرکت های فناوری کشور اسلوانی

دکتر صادقی با جناب دکتر ماتیاژ نماینده شرکت های فناوری کشور اسلوانی در مورد پاره ای از مسائل به گفتگو و تبادل نظر پرداختند. جمهوری اسلونی یکی از کشورهای اروپای مرکزی است که پیش از این بخشی از کشور یوگوسلاوی محسوب می شد.