درباره دکتر محمد صادقی

شماره تلفن: 09120392207

* مشکلات پذیرش دیجیتال رکوردها به عنوان دلیل ،-سال چاپ- 2009،باتفاق پروفسور نذورا.Evidential Issues of Digital Records

* تصدیق دیجیتال رکوردهای کامپیوتر.مشکلات معاصر حقوقی و اقتصادی 2(اروپا) انتشارات ،دانشگاه اوسجاک، به عنوان Legal and Economic Contemporary Issues II

* مقدمه ای بر اقتصاد خرد – انتشارات دانشگاه هرمزگان

* کارایی حقوق و کارایی اقتصادی- انتشارات دانشگاه هرمزگان

* حقوق نوین و توسعه اقتصادی – انتشارات دانشگاه هرمزگان ، در مرحله نهایی چاپ

* حقوق چیست و چرا باید متابعت شود از رونالد دورکین تا هربر هارت ،انتشارات دانشگاه هرمزگان در مرحله نهایی

* حق میهمانی تازه وارد- جشن استقلال کانون وکلا،دانشگاه آزاد اسلامی

* روش شناسی مطالعه علم حقوق – دانشگاه بین المللی گلبهار -مشهد

* حقوق و اقتصاد بین الملل جهت توسعه روابط بین المللی تجاری ،همایش تجار در کیش

* تحلیل اقتصادی، حقوق دیجیتال در هزاره سوم: دانشکده حقوق و علوم سیاسی –مشهد

* حقوق و ذهن مدرن با تمرکز بر فلسفه تکنولوژی واقتصاد هنجاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی – لرستان /خرم آباد

* متون حقوقی بیشرفته در نگاه کامن لا) حقوقدانان چگونه می اندیشند (-تحلیل فرانک جرسیا.

* موتورهای جستجوگر و سوال جدید جامعه حقوق اقتصادی –دانشگاه سرابایا

* مسولیت مدنی گوگل در نقض مالکیت های اقتصادی – دانشگاه آزاد بندرعباس

* عضو هیت علمی دانشگاه هرمزگان

* عضو کمیسیون حقوق تکنولوژی کانون وکلاء جهانی(لندن) 2010

* داور کنفرانس بین المللی و سیاست و مدیریت اوساکا- ژاپن

* سخنران میهمان و داور کنفرانس بین المللی مبارزه با جرایم مالی –دپارتمان عدالت جزایی ایالات متحده امریکا

* داور مجله پژوهش های بین المللی حقوق –کانادا

* داور اصلی کتاب سیاست های حقوقی مقابله با جرایم مالی دانشگاه سرابایا

* استادمدعو سیاست های حقوق عمومی اقتصادی در دانشگاه UPH استرالیا- اندونزی

* استاد مدعو Surabuya University چالش های نوین حقوق اقتصادی مقطع ارشد ودکتری

* عضو مؤسسه حقوق بین الملل و مطالعات تطبیقی بریتانیا.

* عضو گروه پژوهشی حقوق مالکیت فکری و فناوری اطلاعات دانشگاه برونل لندن

* عضو علمی شورای پارک علم و فناوری استان هرمزگان

* سرپرست اداره همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه هرمزگان

* مشاور حقوقی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

* بارزه با پولشویی مبتنی بر راهکارهای حقوق اقتصادی _ جهت ارایه به دولت اندونزی و صندوق پژوهشگران ایران

* سند راهبردی اشتغال و تولید استان هرمزگان با رویکرد اقتصاد مقاومتی _ بسیج اساتید

* سند توسعه صادرات غیر نفتی استان هرمزگان _ سازمان صنعت و معدن

* سند راهبردی اقتصادی اتاق بازرگانی _ اتاق بازرگانی

* بررسی و شناخت مزیت های رقابتی اقتصادی با تکیه بر حقوق و اقتصاد _ اتاق بازرگانی

* بانک اطلاعاتی اقتصادی _ اتاق بازرگانی

* تحلیل حقوقی – اقتصادی موانع سرمایه گذاری خارجی در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس _ منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

* تحلیل روانشانسی – حقوق (رضایت مندی )