طلاق از چه روش هایی امکان پذیر است؟

  1. ساده ترین شکل وقوع طلاق زمانیست که زن و شوهر بر مساله طلاق توافق داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشند. این نوع طلاق به طلاق توافقی معروف است که از اختیار مرد در طلاق ناشی میشود.
  2. نوع دیگر طلاق که اساس تمام قوانین طلاق میباشد طلاق به خواست و اراده مرد است.
  3. طلاق از طرف زوجه که این نوع طلاق تنها در صورتی است که زوجه یکی از شروط ضمن عقد را داشته باشد.