راحل اعطای وکالت به وکیل در خصوص طلاق 

  1. زن یا مرد مصمم برای انجام طلاق هستند.
  2. خوب اکنون شما نیاز به وقت حضوری دارید تا مدارک خود را تحویل وکیل متخصص امور خانواده و طلاق دهید. (برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمائید)
  3. پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل مدارک خود را تکمیل و به همراه داشته باشید.
  4. زن و مرد در حضور وکیل خود تمامی دلایلی که او را مجبور به اقدام برای جدایی کرده است شرح می دهد تا وکیل بنا به شرایط ایشان برای طلاق اقدام نماید.
  5. تنها در این مرحله هر یک از زوجین برای تحویل مدارک به وکیل مربوطه به دفتر مراجعه می کند و از اینجا به بعد کلیه مراحل توسط وکیل انجام می شود.
  6. سپس صیغه طلاق جاری می شود (صرفا با حضور وکیل زن یا مرد) در شناسنامه ثبت می شود و مدارک تحویل زوجین می شود.
  7. طلاق انجام شد و تمامی مراحل به پایان رسید.