دیدار سفیر نروژ و دکتر صادقی

دیدار دکتر محمد صادقی با سفیر کشور نروژ در آذر ماه 1398