نشست با مدیرعامل و قائم مقام شرکت بناگستر کرانه در جهت اجرای طرحی خلاق