انتصاب دکتر صادقی کمیساریا عالی سازمان ملل متحد

دکتر محمد صادقی وکیل استخدامی کمیساریا عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

دکتر محمد صادقی عضو هیت علمی دانشگاه هرمزگان در (پناهندگان محترم  مقیم استان هرمزگان)

جهت معاضدت قضایی و اداری  می توانند به اینجانب دکتر محمد صادقی به عنوان “وکیل استخدامی کمیساریا عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان” -(UNHCR) به نشانی ذیل مراجعه نمایند.

وکیل استخدامی کمیساریا عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اظهار داشت:

 عالیجنابان کشاورزان ما ناچار به فروش‌اجباری و تحمل اختلاف قیمت مزرعه و مصرف هستند که این دو می تواند ضمن کاستی زیرساخت ها فاصله مارا با مکانیزم های حقوق اقتصادی و تجارت بین الملل در بخش بازار نشان میدهد، که شاید بتوان گفت در مجلس قانونگذاری خاصه کمیسیون کشاورزی توجه جدی نشده است زیرا این معضلات راه حل علمی دارد ،یکی از  راه های برون رفت از این مشکلات بورس و فرابورس است تااز نظام دلالی در کشاورزی به سوی تضمین های حقوقی ،جهت ارتقا شاخص رقابت و در جهت حقوق تولید کننده ،حقوق مصرف کننده و حقوق بازار حرکت کنیم.

ورود به آن مستلزم “سیاست گذاری” نسبت به زیر ساخت های لجستکی و…است که ما متاسفانه برای محصولاتی که بازار دارد مثل زیره به این تمهیدات علمی و ‌تسهیلاتی می اندیشم لیکن برای محصولاتی که در بازار با چالش مواجه اند، رویکرد “بخش نامه ای” را حاکم می کنیم از ممنوعیت صادرات گرفته تا سایر امور …

آدرس ؛

رسالت شمالی ،نرسیده به چهار راه گفتگوی تمدن ها ،قبل از فروشگاه لایکو،ساختمان دکوراسیون، طبقه چهارم.

شماره تماس:

07633757998

09120392207

‏www.Drsadeghilaw.com

‏dr.sadeghilaw@gmail.com

روزهای دوشنبه و چهارشنبه (عصر)