اگر مشتری به علت اختلاف با دارنده چک، از بانک تقاضا کند که وجه چک را پرداخت ننماید، آیا این انجام این کار برای بانک جایز است؟

خیر- بانک فقط در مواردی که مفقودی – سرقت – کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائمی از این قبیل باشد، می تواند چک را مسدود کند