آینده حقوق و وکیل

دکتر محمد صادقی عضو هیت علمی دانشگاه هرمزگان -دکترای حقوق اقتصادی تطبیقی از لندن، در نشست آینده اشتغال دانشجویان حقوق دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس :

وکیل نماد دانایی است و با چالش های زیادی برای تبین آخرین یافته های علمی و عملی خود در دادرسی و آموزش جامعه مواجه است. چالش های بنیانی از قبیل حق باید پیروز میدان باشد؟ آیا پیروزی مقدم است یا عدالت؟ آیا حقوق نقش حداقلی دارد یا حداکثری؟

ایشان اظهار نمود در دنیای فعلی آینده شغلی وکلا قابل پیش بینی نیست، در عصر سیلاب اطلاعات با تقاضاها و پرسش های حقوقی دیگری مواجه هستیم از قبیل مالکیت الگوریتم ها ،دموکراسی دیجیتالی ،وکالت کورتاناهای مایکروسافت، عضویت وایتل ها در هیت مدیره شرکت ها و فرمانراویی ویز و امثال آن بر فرد و طراحی تجارت تحت نظارت الگوریتم های خبری برای دفع ضرر و کسب سود. پس باید بپذیریم که شاخصه های وکیل آینده از جنس دیگری است .

شغل های آینده شاید عمده نگرانی نیست بلکه رقابت بر سر این است که انسان بهتر انجام می تواند بدهد یا هوش مصنوعی  نگرانی عمده است.

حسب آزمون شرکت گرکیکس با همکاری اساتید دانشگاه استنفورد و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و دانشگاه دوک درخصوص فهم و تفسیر ۵ قراردادنمونه محرمانه  دی ،ای، ان وکلای چند دهه سابقه نتوانستند از هوش مصنوعی پیشی بگیرند، هوش مصنوعی (ربات)نمره ۹۴ و وکلای باسابقه نمره ۸۱گرفتند و نتایج حکایت از کاهش هزینه نیز دارد.

در تحقیق اساتید دانشگاه آکسفورد (کارل بندیکت فری و مایکل ای .آزبون) در مقاله آینده اشتغال که ممکن است ظرف بیست سال الگوریتم های کامپیوتری آن را به عهده بگیرند بیان نمودند، دستیاران و وکلا حقوقی ۹۴درصد شغل خود را از دست خواهند داد.

ایشان به چالش های حقوقی تحت عنوان حقوق فردی ،نابرابری اجتماعی الگوریتم ها ،امکان مالکیت آنان و چالش آتی آن نیز بحث نمودند. اعلام نمودند، دانشجویان عزیز ،آینده وکیلی با چنین یافته های میخواهد زیرا رقیب اش نا انسان است.